HUN
Közlemény archívum
Közlemény (2020.05.18.)

Carion Ingatlan Befektetési Alap éves energetikai szakreferensi riportja letölthető:

Szakreferensi_eves_riport_2019.pdf


Közlemény
 (2019.10.15.)

10 milliárd forint jegyzett tőkével indul a COLUMBUS Magántőkealap

A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. kezdeményezésére a Magyar Nemzeti Bank 2019. október 8-án bejegyezte a COLUMBUS Magántőkealapot.

A 10 milliárd forint jegyzett tőkével induló Alap fő célja, hogy elősegítse a már sikeres hazai vállalkozások nemzetközi piacra lépését, illetve expanzióját. Ezen cél részben magántőke, részben a többségi befektető Eximbank hozzájárulásával valósul meg közel 10 éves futamidő alatt.

Az export-tevékenység, valamint a külföldi tőkebefektetések fellendítését célzó befektetési stratégia fókuszában kiemelt szerepet kapnak az Amerikai Egyesült Államok piacára készülő vagy már ott jelen lévő vállalkozások, akiket a tőkejuttatáson túl az Alap által Kalifornia államban létrehozásra kerülő iroda szolgáltatásai is segítik majd.


Közlemény (2018.06.28.)

MNB_H_JE_III_B_26_2018_HATAROZAT.pdf


Közlemény (2016.08.08.)

Alulírott, CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti üzleti partnereit, hogy 2016. augusztus 8. napján az Alapkezelő elindította a Carion Capital Kockázati Tőkealap I. (a továbbiakban: Alap) megszüntetési eljárását.
A megszüntetési eljárás megindításával egyidejűleg az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül.
Az Alap megszüntetésével kapcsolatos eljárásokról, teendőkről, határidőkről levélben és e-mailben értesítjük az Alapban befektetési jeggyel rendelkező ügyfeleinket.

Közlemény (2016.05.10.)

A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti Tisztelt Befektetőit, hogy a Poligrupo Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint eladó és a Carion Finanszírozási Centrum Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Rudas Gábor, mint vevő között 2016. május 10. napján létrejött részvény adásvétel következtében a Poligrupo Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság részesedése megszűnt.
 A Carion Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi struktúrája jelenleg az alábbiak szerint alakul:
75%    Carion Holding Zrt.
1023 Budapest, Bécsi út 25.
Cg.: 01-10-045053
Adószám: 13238377-2-41
 
20%    Carion Finanszírozási Centrum Zrt.
1023 Budapest, Bécsi út 25.
Cg.: 01-10-045700
Adószám: 14010150-2-41

5%    Rudas Gábor
1147 Budapest, Gyarmat u. 88.
Adóazonosító jele: 8397132821

Közlemény (2015.04.13.)

A CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996, a továbbiakban: „CARION”) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a megszűnési eljárás alatt álló MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap) 2015.04.03-i napra vonatkozó nettó eszközértékének jelentős, 25 %-os csökkenését a szombathelyi telek értékében bekövetkezett változás okozza. Az átértékelést követően az Alap nettó eszközértéke -364.828.147 Ft-ról -484.780.276 Ft-ra csökkent.
 
Az értékbecslés elkészítésére a telek árverése miatt volt szükség.
 
A Colliers International az értékbecslést maradéktalanul a törvényi szabályozásban foglaltak szerint, az aktuális piaci helyzet figyelembevételével végezte el.

Közlemény (2014.10.01.)

A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti Tisztelt Befektetőit, hogy Kornis Gábor, mint eladó és a Carion Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint vevő között 2014. július 31. napján létrejött részvény adásvétel következtében a Carion Holding Zrt. alaptőkében meglévő részesedése nőtt, míg Kornis Gábor alaptőkében meglévő részesedése megszűnt.
A Carion Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi struktúrája jelenleg az alábbiak szerint alakul:
 
75%    Carion Holding Zrt.
1023 Budapest, Bécsi út 25.
Cg.: 01-10-045053
Adószám: 13238377-2-41
 
25%    POLIGRUPO HUNGÁRIA Zrt.
1023 Budapest, Bécsi út 25.
Cg.: 01-10-044596
Adószám: 12658590-2-41

Közlemény (2014.06.26.)

A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. hirdetménye igazgatósági tagok adataiban bekövetkezett változásáról.

A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. közzéteszi, hogy a 2014.06.26.-án tartott rendkívüli közgyűlésén a 3/2014. (VI. 26.) számú határozával: kinevezte Rudas Gábort (születési hely, idő: Budapest, 1975. szeptember 25.; anyja neve: Wolf Marianna; adóazonosító jele: 8397132821; személyi igazolvány száma: 231067HA - H- 1147 Budapest, Gyarmat utca 88.) és Somogyi Csaba Jánost (születési hely, idő: Veszprém, 1960. január 29.; anyja neve:Kalmár Anna; adóazonosító jele: 8339952463;személyi igazolvány száma: 403763 MA - H- 1121 Budapest, Széchenyi Emlék út 4/A.) az Igazgatóság tagjának.

Közlemény (2014.06.03.)

A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton értesíti Tisztelt Befektetőit, hogy
Kornis Gábor, mint eladó és a POLIGRUPO HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint vevő között 2014. június 3. napján létrejött részvény adásvétel következtében a POLIGRUPO HUNGÁRIA Zrt. alaptőkében meglévő részesedése nőtt, míg Kornis Gábor alaptőkében meglévő részesedése csökkent.
A Carion Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi struktúrája jelenleg az alábbiak szerint alakul:
 
70%    Carion Holding Zrt.
1023 Budapest, Bécsi út 25.
Cg.: 01-10-045053
Adószám: 13238377-2-41
 
25%    POLIGRUPO HUNGÁRIA Zrt.
1023 Budapest, Bécsi út 25.
Cg.: 01-10-044596
Adószám: 12658590-2-41
 
5% Kornis Gábor
a.n. :Dr. Farkas Erzsébet
Születési ideje:1969.08.10
Lakcíme: 1013 Budapest, Attila út 33

Közlemény (2014.05.21.)
A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. hirdetménye Felügyelő Bizottsági tagok adataiban bekövetkezett változásáról.
 
A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. közzéteszi, hogy a 2014.05.21.- én tartott közgyűlésén a 7/2014. (V. 21.) számú határozatával: meghosszabbította Baska Judit Felügyelő Bizottsági tag mandátumát a 2017. augusztus 24.-ig terjedő időszakra, elfogadta Siklósi Zoltán felügyelő bizottság tagjának tisztségről történő lemondását és kinevezte a felügyelő bizottság új tagjának Szilágyi Istvánt (a.n.:Virág Mária, adóazonosító jele: 8370973507, 1126 Budapest,Szendrő utca 17/A).

A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. hirdetménye Könyvvizsgáló adataiban bekövetkezett változásáról:

A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. közzéteszi, hogy a 2014.05.21.- én tartott közgyűlésén a 8/2014. (V. 21.) számú határozatával: visszahívta könyvvizsgálói tisztségből a KPMG Hungária Kft.-t (székhely: 1139 Budapest,Váci út 99.) és megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának a Gyimesi és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó kft.-t (székhely: 1037 Budapest, Máramaros u. 64/B).

Közlemény (2014.03.12.)
 
A Carion Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap, a továbbiakban: „MAG Alap”) kölcsönszerződéseiből és jelzálogszerződéseiből eredő követelések jogosultja, a Káry-villa Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság a Dunaújváros 114/3/A/1-13. hrsz., a Polgár 606/1/A/1, 5 hrsz., a Kaposvár 372/3/A/4. hrsz., az Albertirsa 2952/5. hrsz., valamint a Budapest I. ker. 7169/0/A/2. hrsz. ingatlanok esetében 2014. január 21. napján árverést tartott.
 
Az árverésen a legmagasabb vételi ajánlat a Diófa Alapkezelő Zrt. által képviselt Diófa TM-1 Ingatlan Befektetési Alaptól érkezett az alábbiak szerint:
 
 • Dunaújváros 114/3/A/1-13. hrsz.: nettó 487.500.000 Ft
 • Polgár 606/1/A/1, 5. hrsz.: nettó 30.000.000 Ft
 • Kaposvár 372/3/A/4. hrsz.: nettó 37.500.000 Ft
 • Albertirsa 2952/5. hrsz.: nettó 150.000.000 Ft
 • Budapest I. ker. 7169/0/A/2. hrsz.: nettó 45.000.000 Ft
 • Összesen nettó 750.000.000 Ft
 
A legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverési vevőnek 60 (hatvan) naptári nap áll rendelkezésére, hogy az adásvételi szerződést megkösse és a vételárat az Árverező bankszámlájára megfizesse. A legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverési vevő által megfizetett bánatpénz összege a vételárba beszámít.
 
A 2014. február 28. napjára vonatkozó nettó eszközértékben az ingatlanok értéke a legmagasabb vételi ajánlat összegében (750 millió Ft) került kimutatásra, így 271.235.969 Ft értékben értékhelyesbítés került képzésre. Az Alap nettó eszközértéke így -330.609.234 Ft-ra csökkent

Közlemény (2014.02.12.)

A Carion Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap, a továbbiakban: „MAG Alap”) kölcsönszerződéseiből és jelzálogszerződéseiből eredő követelések jogosultja, a Káry-villa Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság a Dunaújváros 114/3/A/1-13. hrsz., a Polgár 606/1/A/1, 5 hrsz., a Kaposvár 372/3/A/4. hrsz., az Albertirsa 2952/5. hrsz., valamint a Budapest I. ker. 7169/0/A/2. hrsz. ingatlanok esetében 2014. január 21. napján árverést tartott.
 
Az árverésen az ingatlanok együttes nettó kikiáltási ára nettó 1.000.000.000 Ft volt, ami ezt követően ajánlat hiányában, a hirdetményben megjelölt licitlépcsőkkel csökkent.

Az árverésen a legmagasabb vételi ajánlat a Diófa Alapkezelő Zrt. által képviselt Diófa TM-1 Ingatlan Befektetési Alaptól érkezett az alábbiak szerint:
 • Dunaújváros 114/3/A/1-13. hrsz.: nettó 487.500.000 Ft
 • Polgár 606/1/A/1, 5. hrsz.: nettó 30.000.000 Ft
 • Kaposvár 372/3/A/4. hrsz.: nettó 37.500.000 Ft
 • Albertirsa 2952/5. hrsz.: nettó 150.000.000 Ft
 • Budapest I. ker. 7169/0/A/2. hrsz.: nettó 45.000.000 Ft
 • Összesen nettó 750.000.000 Ft
A legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverési vevőnek 60 (hatvan) naptári nap áll rendelkezésére, hogy az adásvételi szerződést megkösse és a vételárat az Árverező bankszámlájára megfizesse. A legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverési vevő által megfizetett bánatpénz összege a vételárba beszámít.

Amennyiben a legmagasabb ajánlatot tevő 60 (hatvan) naptári napon belül az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy az adásvételi szerződésben foglalt fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, akkor a bánatpénz összegét elveszti.

Az árverésre az adásvétel szabályai az irányadók. Az árverési vevő a vagyontárgy tulajdonjogát a teljes vételár megfizetését és a bejegyzési engedély átadását követően szerezheti meg. Az ingatlan tulajdonjoga az adásvételi szerződésben megjelöltek szerint kerül bejegyzésre a vevő javára – vételi jogcímen – az ingatlannyilvántartásba.

Közlemény (2014.03.12.)
 
A Carion Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap, a továbbiakban: „MAG Alap”) kölcsönszerződéseiből és jelzálogszerződéseiből eredő követelések jogosultja, a Káry-villa Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság a Dunaújváros 114/3/A/1-13. hrsz., a Polgár 606/1/A/1, 5 hrsz., a Kaposvár 372/3/A/4. hrsz., az Albertirsa 2952/5. hrsz., valamint a Budapest I. ker. 7169/0/A/2. hrsz. ingatlanok esetében 2014. január 21. napján árverést tartott.
 
Az árverésen a legmagasabb vételi ajánlat a Diófa Alapkezelő Zrt. által képviselt Diófa TM-1 Ingatlan Befektetési Alaptól érkezett az alábbiak szerint:
 
 • Dunaújváros 114/3/A/1-13. hrsz.: nettó 487.500.000 Ft
 • Polgár 606/1/A/1, 5. hrsz.: nettó 30.000.000 Ft
 • Kaposvár 372/3/A/4. hrsz.: nettó 37.500.000 Ft
 • Albertirsa 2952/5. hrsz.: nettó 150.000.000 Ft
 • Budapest I. ker. 7169/0/A/2. hrsz.: nettó 45.000.000 Ft
 • Összesen nettó 750.000.000 Ft
 
A legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverési vevőnek 60 (hatvan) naptári nap áll rendelkezésére, hogy az adásvételi szerződést megkösse és a vételárat az Árverező bankszámlájára megfizesse. A legmagasabb vételi ajánlatot tevő árverési vevő által megfizetett bánatpénz összege a vételárba beszámít.
 
A 2014. február 28. napjára vonatkozó nettó eszközértékben az ingatlanok értéke a legmagasabb vételi ajánlat összegében (750 millió Ft) került kimutatásra, így 271.235.969 Ft értékben értékhelyesbítés került képzésre. Az Alap nettó eszközértéke így -330.609.234 Ft-ra csökkent


Közlemény (2014.02.07.)

A CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996, a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a t. befektetőket és a befektetési alap hitelezőit, hogy a MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap, a továbbiakban: „MAG Alap”) 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, így az Alapkezelő a Batv. 55. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően megindította a megszűnési eljárást.

A Batv. 57. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az Alapkezelőnek a megszűnési eljárás alatt a MAG Alap vagyonába tartozó ingatlanok értékesítésére 12 hónap áll rendelkezésére, ám ezen időszak alatt a MAG Alap összes ingatlanát nem sikerült értékesíteni.

Az Alapkezelő a befektetői érdekek védelmében kérelmezte, hogy a Magyar Nemzeti Bank  a Batv. 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően engedélyezze az ingatlanok értékesítésére megállapított határidő további 6 hónappal való meghosszabbítását.

Az MNB H-KE-III-105/2014. számú határozatában engedélyezte a MAG Alap megszűnési eljárásában a MAG Alap vagyonába tartozó eszközök értékesítésére megállapított határidő hat hónappal való meghosszabbítását.


Közlemény (2014.01.02.)

A CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996, a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap, a továbbiakban: „MAG Alap”) kölcsönszerződéseinek és jelzálogszerződéseinek jogosultja, a Káry-villa Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Zálogjogosult”) a Dunaújváros 114/3/A/1-13. hrsz., a Polgár 606/1/A/1, 5 hrsz., a Kaposvár 372/3/A/4. hrsz., az Albertirsa 2952/5. hrsz., valamint a Budapest I. ker. 7169/0/A/2. hrsz. ingatlanok (a továbbiakban együttesen: „Zálogtárgyak”) esetében 2013. december 16. napján árverést tartott, amelyen vételi ajánlat nem került megtételre.

A Zálogjogosult a Zálogtárgyak vonatkozásában ismét jelezte biztosítékai érvényesítése iránti igényét jelzálogjogok alternatív érvényesítése útján, amelynek során nevezett ingatlanok tulajdonjoga a Zálogjogosult érdekében, a Zálogjogosult által megbízott személy (ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt.) útján árlejtéses nyilvános árverés keretében kerülne átruházásra 2014. január 21. napján 14.00 órai kezdettel az FHB Jelzálogbank Nyrt. központi irodájában, a 1082 Budapest, Üllői út 48. szám alatt.

A fenti árverésen a Zálogjogosult minél magasabb megtérülése érdekében a Zálogtárgyak elsősorban csomagban kerülnek vételre felkínálásra és a minimális árat elérő ajánlat hiányában kerülnek a Zálogtárgyak egyenként felkínálásra vételre.

Az árverésen az vehet részt, aki az Árverező mindenkor érvényes Kondíciós Lista szerinti bánatpénzt legkésőbb az árverési ajánlatának megtétele előtt megfizette. Az árveréssel kapcsolatos további részletekről az ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt. munkatársai, a (06 20) 5968 555-ös telefonszámon, munkanapon 9-17 óra között adnak bővebb felvilágosítást.


Közlemény (2013.11.27.)

A CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996, a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap, a továbbiakban: „MAG Alap”) kölcsönszerződéseinek és jelzálogszerződéseinek jogosultja, a Káry-villa Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Zálogjogosult”) a Dunaújváros 114/3/A/1-13. hrsz., a Polgár 606/1/A/1, 5 hrsz., a Kaposvár 372/3/A/4. hrsz., az Albertirsa 2952/5. hrsz., valamint a Budapest I. ker. 7169/0/A/2. hrsz. ingatlanok (a továbbiakban együttesen: „Zálogtárgyak”) esetében jelezte biztosítékai érvényesítése iránti igényét jelzálogjogok alternatív érvényesítése útján, amelynek során nevezett ingatlanok tulajdonjoga a Zálogjogosult érdekében, a Zálogjogosult által megbízott személy (ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt.) útján árlejtéses nyilvános árverés keretében kerülne átruházásra 2013. december 16. napján 14.00 órai kezdettel a 1053 Bp., Szép u. 2. szám alatt.
 
A fenti árverésen a Zálogjogosult minél magasabb megtérülése érdekében a Zálogtárgyak elsősorban csomagban kerülnek vételre felkínálásra és a minimális árat elérő ajánlat hiányában kerülnek a Zálogtárgyak egyenként felkínálásra vételre.
 
Az árverésen az vehet részt, aki az Árverező mindenkor érvényes Kondíciós Lista szerinti bánatpénzt legkésőbb az árverési ajánlatának megtétele előtt megfizette. Az árveréssel kapcsolatos további részletekről az ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt. munkatársai, a (06 20) 5968 555-ös telefonszámon, munkanapon 9-17 óra között adnak bővebb felvilágosítást.


Közlemény (2013.04.19.)

A CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996, a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a Carion Ingatlan Befektetési Alap (a továbbiakban: „Alap) 2013. április 18-i napra vonatkozó nettó eszközértékének csökkenését az Eston International Zrt. (a továbbiakban: „Eston”) által készített legfrissebb értékbecslések alapján az ingatlanok értékében bekövetkezett változás okozza.
 
Az Alapkezelő 2013. február 1. napján az Estonnal (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) kötött ingatlanértékelési feladatok ellátására vonatkozó szerződésének jóváhagyására irányuló kérelmet terjesztett elő a Pénzügyi Felügyeletek Állami Szervezeténél (a továbbiakban: „Felügyelet”).
 
A Felügyelet a 2013. április 4. napján hozott, H-KE-III-153/2013. számú határozatában jóváhagyta az Estonnal kötött ingatlanértékelési szerződést, így az Alap portfoliójában szereplő ingatlanok a 2013. április 16. napján készített értéklevelek alapján átértékelésre kerültek.
 
Az Alap ingatlanértékelője személyében bekövetkezett változásra tekintettel szükséges a Kezelési Szabályzat módosítása, mellyel kapcsolatban az Alapkezelő felveszi a kapcsolatot a Befektetőkkel és a Felügyelettel.


Közlemény (2013.02.20.)

A CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996, a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a t. befektetőket és partnereit, hogy a Carion Moneywheel Trendkövető Származtatott HUF Befektetési Alap (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., PSZÁF nyilvántartási száma: 1121-39, a továbbiakban: „Alap”) letétkezelője és forgalmazója személyében az alábbi változás állt be:
 
2013. február 19. napjától az Alap letétkezelési és forgalmazási feladatait a Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., cégjegyzékszám: 01-10-041042) látja el.


Közlemény (2013.01.28.)

A POLIGRUPO HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint eladó és Kornis Gábor, mint vevő között 2013. január 25. napján létrejött részvény adásvétel következtében a POLIGRUPO HUNGÁRIA Zrt. alaptőkében meglévő részesedése csökkent, míg Kornis Gábor ezáltal újabb részesedést szerzett.
 
A Carion Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi struktúrája jelenleg az alábbiak szerint alakul:
 
70%    Carion Holding Zrt.
1023 Budapest, Bécsi út 25.
Cg.: 01-10-045053
Adószám: 13238377-2-41
 
20%    POLIGRUPO HUNGÁRIA Zrt.
1023 Budapest, Bécsi út 25.
Cg.: 01-10-044596
Adószám: 12658590-2-41
 
10%    Kornis Gábor


Rendkívüli Közlemény (2012.12.06.)

A  CARION   Befektetési   Alapkezelő   Zártkör?űn   Működő  Részvénytársaság (székhely:  l023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996, a továbbiakban: "Alapkezelő") ezúton tájékoztatja a t. befektetőket és a befektetési alap hitelezőit, hogy a MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értékőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap, a továbbiakban: "MAG  Alap") 2012. december 6. napjára vonatkozó nettó eszközértéke negatívvá vált, így az Alapkezelő a Batv. 55. §(2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően megindítja a megszűnési eljárást.

Mint ismeretes, az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. bírósági végrehajtási eljárást indított a MAG Ingatlanbefektetési Alap ellen, amely eljárásban sor kerülhet a MAG Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló ingatlanok árverés útján, vagy árverésen kívüli értékesítésére vagy az ingatlanok FHB Kereskedelmi Bank Zrt. általi átvételére is.

Tekintettel  arra,  hogy  a  fenti  tranzakciók  nem  tekinthetők  piaci  tranzakcióknak,  a  MAG  Alap értékbecslője, a Colliers Magyarország Kft., a negyedéves értékbecslések elkészítésekor az ingatlanok piaci értéke helyett az ingatlanok likvidációs értékét határozta meg. Az ingatlanok átértékelésének hatására a MAG Alap nettó eszközértéke negatívvá vált.


Rendkívüli Közlemény (2012.11.21)

A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. az alábbi rendkívüli tájékoztatást teszi közzé.
 
A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. a KPMG Hungária Kft.-t (1139 Budapest, Váci út 99.) bízta meg a MAG Ingatlanbefektetési Alap (továbbiakban: „az Alap”) 2011. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatával.
 
A KPMG Hungária Kft. a független könyvvizsgálói jelentésében elutasította a záradék megadását, nem nyilvánított véleményt az Alap 2011. évi éves beszámolójáról az alábbiakban részletezett tényezők miatt.
 
A záradék megadásának, a véleménynyilvánítás visszautasításának alapja:
 
A finanszírozó FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: „a Bank”) 2011. december 22-én azonnali hatállyal felmondta az Alap kölcsönszerződéseit, ennek megfeleően az Alapnak 8 napon belül eleget kellett volna tennie a fennálló tőketartozásból, ügyleti kamattartozásból és késedelmi kamattartozásból fakadó fizetési kötelezettségének. Mivel az Alap nem rendelkezett ennyi likvid eszközzel, a Bank követelését a kölcsönszerződésben kikötött biztosítékok igénybevételével, illetve bírósági végrehajtás útján érvényesíti. 
Feltételezhető, hogy bírósági végrehajtás során a normál piaci körülményekhez képest jelentősen alacsonyabb áron értékesíthetőek az ingatlanok.
A nagyfokú bizonytalanság miatt az ingatlanok tényleges, becsült piaci értéke és a jövőben realizálható értéke nem meghatározható, így a KPMG Hungária Kft. nem tudott elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a könyvvizsgálati véleményük megalapozásához, ezért nem nyilvánított véleményt az Alap éves beszámolójáról.

 
Rendkívüli Közlemény (2012.11.14.)

A CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap, a továbbiakban: „MAG Alap”) tulajdonában lévő ingatlanok végrehajtását intéző SCHADL és Társa Végrehajtó Iroda (a továbbiakban: „Végrehajtó Iroda”) 2012. november 10-én a MAG Alap ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepénél vezetett folyószámláira beszedési megbízást nyújtott be, melynek eredményeként a teljes folyószámla egyenleg átutalásra került a Végrehajtó Iroda által megjelölt letéti bankszámlaszámra. Ezen kívül a Végrehajtó Iroda a MAG Alap összes bérlőjéhez felhívást intézett a követelések lefoglalása tárgyában, melynek értelmében a bérlők kötelesek a Végrehajtó Iroda által megjelölt letéti bankszámlára teljesíteni a bérleti-, üzemeltetési- és egyéb díjfizetési kötelezettségüket.
 
A fenitek miatt a MAG Alap jelenleg nem rendelkezik semmilyen forrással az ingatlanok működtetéséhez, fenntartásához kapcsolódó tételek, feladatok pénzügyi rendezéséhez, így többek között az Alap nem fogja tudni teljesíteni a közműdíjakat, a bérlőkkel kötött bérleti szerződésben vállalt üzemeltetési feladatok ellátását, a kötelezően elvégzendő karbantartásokat (pl.: tűzjelző berendezések), az ingatlanok vagyon- és felelősségbiztosításának díját, a MAG Alap ÁFA fizetési kötelezettségét. Ezen költségek meg nem fizetése esetén előfordulhat, hogy a bérlők felmondják bérleti szerződésüket, melynek következtében az ingatlanok értéke jelentősen csökkenhet.


Rendkívüli Közlemény (2012.10.04)

A CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap) finanszírozója, az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. bírósági végrehajtási eljárást indított a MAG Ingatlanbefektetési Alap ellen, amely eljárásban sor kerülhet a MAG Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló ingatlanok árverés útján, vagy árverésen kívüli értékesítésére vagy az ingatlanok FHB Kereskedelmi Bank Zrt. általi átvételére is. Az eljárás állásáról a t. Befektetőket folyamatosan tájékoztatjuk.


Rendkívüli Közlemény (2012.06.20)

A CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap) finanszírozója, az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. által a Dunaújváros 114/3/A/1-13. hrsz., a Polgár 606/1/A/1, 5 hrsz., a Kaposvár 372/3/A/4. hrsz., a Csopak 462/3, 476/1-3, 480/11. hrsz., az Albertirsa 2952/5. hrsz., valamint a Budapest I. ker. 7169/0/A/2. hrsz. ingatlanokra 2012. június 22. napjára kitűzött nyilvános árverés elhalasztásra került. Az alap és az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. között jelenleg egyeztető tárgyalások folynak az ügyben.


Rendkívüli Közlemény (2012.05.24)

A CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996, a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap) finanszírozója, az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. a Dunaújváros 114/3/A/1-13. hrsz., a Polgár 606/1/A/1, 5 hrsz., a Kaposvár 372/3/A/4. hrsz., a Csopak 462/3, 476/1-3, 480/11. hrsz., az Albertirsa 2952/5. hrsz., valamint a Budapest I. ker. 7169/0/A/2. hrsz. ingatlanok esetében jelezte biztosítékai érvényesítése iránti igényét (jelzálogjogok alternatív érvényesítése útján, amelynek során nevezett ingatlanok tulajdonjoga a hitelintézet érdekében, a hitelintézet által megbízott személy (ÁRVEREZŐHÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt.) útján árlejtéses nyilvános árverés keretében kerülne átruházásra 2012. június 22. napján 10.00 órai kezdettel a 1053 Bp., Szép u. 2. szám alatt).
 
A hitelintézet által az alternatív értékesítés során érvényesíteni kívánt ármeghatározás feltehetőleg nem szolgálja az érintett ingatlanok piacon elérhető legmagasabb áron történő értékesítését. Ennek megakadályozása érdekében az Alapkezelő jelenleg vizsgálja a lehetséges és szükséges jogi lépéseket a befektető védelmi szempontok szem előtt tartásával. Az előbbi körülmények ugyanakkor a MAG Ingatlanbefektetési Alap nettó eszközértéke tekintetében bizonytalanságokat eredményezhetnek, erre figyelemmel az Alapkezelő kezdeményezte a befektetési jegyek tőzsdei kereskedésének felfüggesztését.


Rendkívüli Közlemény (2012.01.16)

A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. az alábbi rendkívüli tájékoztatást teszi közzé.
2011. december 22-én az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: bank) rendkívüli hatállyal felmondta a MAG Ingatlanbefektetési Alappal 2009. április 28-án megkötött devizaalapú Jelzálogkölcsön szerződést.
Felmondási okként a bank megjelölte, hogy „az adós vagyoni helyzetének romlása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét”.
Ennek megfelelően a MAG Ingatlanbefektetési Alapnak azonnal esedékes fizetési kötelezettsége áll fenn az FHB Bank felé az Attila úti (7169/0/A/2), a Csopaki (476/1, 476/3, 462/3, 476/2, 480/11), az Albertirsai (2952/5) ingatlanok jelzálogkölcsöneiből, valamint a Dunaújvárosi (14/3/A/1-13) – Kaposvári (372/3/A/4) – Polgári (606/1/A/1, 606/1/A/5) ingatlanok után felvett keretjelzálog-kölcsönből még fennálló 4.092.281,78 EUR tőketartozás; 29.938,68 EUR ügyleti kamattartozás; valamint 117,13 EUR késedelmi kamattartozás, azaz mindösszesen 4.122.337,59 EUR összegben, mely kötelezettségnek 8 napon belül eleget kell tenni. Mivel a MAG Ingatlanbefektetési Alap nem rendelkezik ennyi likvid eszközzel, várható, hogy a bank követelését a Kölcsönszerződésben kikötött biztosítékok igénybevételével, illetve bírósági végrehajtás útján fogja érvényesíteni. 
 

Rendkívüli Közlemény (2011.10.24)

A CARION Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996, a továbbiakban: „CARION”) ezúton tájékoztatja a t. Befektetőket, hogy a MAG Ingatlanbefektetési Alap (az alap a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű, 4 (négy) éves határozott futamidejű ingatlanforgalmazó befektetési alap) 2011.10.19-i napra vonatkozó nettó eszközértékének változását a legfrissebb értékbecslések alapján az ingatlanok értékében bekövetkezett jelentős csökkenés okozza.
 
A Carion Befektetési Alapkezelő Zrt. az ingatlanok törvényi rendelkezéseknek megfelelő értékbecslésével a Colliers Internationalt bízta meg annak céljából, hogy az előzményektől teljesen független értékelés szülessen az Alap átvételéhez kapcsolódóan.
 
A Colliers International az értékbecslést maradéktalanul a törvényi szabályozásban foglaltak szerint, az aktuális piaci helyzet figyelembevételével végezte el.
 
s